top of page

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 65

เราเที่ยวด้วยกัน เริ่มต้น 2,500 บาท/ท่าน 

เปิดจอง วันนี้ - 10 มีนาคม 2566

 แพ็คเกจสุดคุ้ม ( Basic )
เริ่มต้น  2,500 บาท.- /ท่าน

✅  รายละเอียดเพิ่มเติม

500rai-deluxe-img02.jpg

Deluxe room

 ราคาปกติ  24,000 บาท/ห้อง

🌺 ราคาโปรโมชั่น 16,000 บาท/ห้อง

❗️ ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน  2 สิทธิ์
▪️ เหลือชำระเพียง  10,000 บาท/ห้อง
▪️ ผู้เข้าพักสูงสุด  4 ท่าน/ห้อง
▪️ ราคาเฉลี่ย 2,500 บาท/ท่าน

อัตรารวมบริการ

▪️ ห้องพัก 1 คืน
▪️ Set อาหาร 2 มื้อ ( เย็น เช้า )
▪️ เรือรับส่ง ไป-กลับ
▪️ กิจกรรมนำเที่ยวพื้นฐาน
▪️ ประกันอุบัติเหตุ
▪️ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

⚡️ สิทธิพิเศษเพิ่มเติม
▪ เข้าพักอย่างน้อย 2 คืน ฟรี !! 
- กิจกรรมเสริม 2 กิจกรรม ( ตา
มตารางที่กำหนด )

▪️ กรณีเข้าพัก  2 ท่าน/ห้อง
- Upgrade to Villa room

กิจกรรมนำเที่ยวพื้นฐาน

▪️ ล่องเรือชมทะเลสาบเชี่ยวหลาน
▪️ ถ่ายภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ
▪️ เล่นน้ำ พายเรือคายัค
▪️ ล่องเรือดูนก ชมหมอกยามเช้า
▪️ ชมความงามกุ้ยหลินน้อย

 แพ็คเกจจัดเต็ม ( Premium )
เริ่มต้น  3,750 บาท.- /ท่าน

✅  รายละเอียดเพิ่มเติม

500rai-deluxe-suite-img05-1.jpg

Deluxe suite

 ราคาปกติ  39,000 บาท/ห้อง

🌺 ราคาโปรโมชั่น 24,000 บาท/ห้อง

❗️ ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน  3 สิทธิ์
▪️ เหลือชำระเพียง  15,000 บาท/ห้อง
▪️ ผู้เข้าพักสูงสุด  4 ท่าน/ห้อง
▪️ ราคาเฉลี่ย 3,750 บาท/ท่าน

500rai_paigunna03888.jpg
activities-4.jpeg

Honeymoon suite

 ราคาปกติ  47,000 บาท/ห้อง

🌺 ราคาโปรโมชั่น 37,500 บาท/ห้อง

❗️ ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน  5 สิทธิ์
▪️ เหลือชำระเพียง  22,500 บาท/ห้อง
▪️ ผู้เข้าพักสูงสุด  4 ท่าน/ห้อง
▪️ ราคาเฉลี่ย 5,625 บาท/ท่าน

อัตรารวมบริการ

กิจกรรมนำเที่ยวพื้นฐาน

▪️ ห้องพัก 1 คืน
▪️ Set อาหาร 3 มื้อ ( เย็น เช้า เที่ยง )
▪️ รถรับส่งสนามบิน ไป-กลับ
▪️ เรือรับส่ง ไป-กลับ
▪️ กิจกรรมนำเที่ยวพื้นฐาน
▪️ ประกันอุบัติเหตุ
▪️ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

⚡️ สิทธิพิเศษเพิ่มเติม
▪ เข้าพักอย่างน้อย 2 คืน ฟรี !! 

▪ กิจกรรมเสริม 2 กิจกรรม ( ตามตารางที่กำหนด )

 

▪️ กรณีเข้าพัก  2 ท่าน/ห้อง  ฟรี !! 


Deluxe suite
- Romantic  dinner set
- Special gift set

 

Honeymoon suite
- Romantic  dinner set
- Special gift set
- Private boat round trip

▪️ ล่องเรือชมทะเลสาบเชี่ยวหลาน
▪️ ถ่ายภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ
▪️ เล่นน้ำ พายเรือคายัค
▪️ ล่องเรือดูนก ชมหมอกยามเช้า
▪️ ชมความงามกุ้ยหลินน้อย

 เงื่อนไข

▪️ เปิดจอง วันที่ 7 - 10 มีนาคม  2566 เท่านั้น
▪️ เข้าพักวันที่ 15 มีนาคม -  29 เมษายน 2566 เท่านั้น
▪️ ราคานี้เข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดต่อเนื่องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 /ท่าน/คืน
▪️ เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักฟรี แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเดินทาง
▪️ เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักและเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม เป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด
▪ ราคาที่แสดงเป็นราคาหลังหักส่วนลด 40% จากโครงการแล้ว
▪️ ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
▪️ ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
▪️ ราคานี้ไม่สามารถแยกการเดินทางได้
▪️ ราคานี้ให้บริการแบบ  Join group
▪️ กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
▪️ แพ 500ไร่ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย
▪️ งดนำสัตว์เลี้ยง อาหารและเครื่องดื่มเข้ารีสอร์ท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองได้ที่


💬 Line:  https://bit.ly/Line500rai หรือ @resort500rai
💬 Inbox :  https://m.me/500rairesort
💬 Instragram : https://www.instagram.com/resort500rai/

bottom of page