โปรโมชั่นรับลมหนาว : 500ไร่ Farmhouse 2 คืน

เริ่มต้น
THB 4900 ต่อท่าน

ระยะเวลาการจอง

 • 20 - 30 พฤศจิกายน 2563

ระยะเวลาการเข้าพัก

 • 20 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

สิ่งที่ได้รับ

 • One Day Trip แพ 500 ไร่
 • ห้องพัก 500ไร่ Farmhouse 2 คืน
 • รถ รับ-ส่ง สนามบินสุราษฎร์ธานี
 • อาหารเช้า 2 มื้อ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เรือนำเที่ยว ไป-กลับ

หมายเหตุ

 • งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ารีสอร์ท
 • แพ 500 ไร่ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
 • กรณีเพิ่มผู้เดินทาง หลังจากช่วงโปรโมชั่น ชำระราคาปกติหน้าเว็บไซต์
 • ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( 7 %) แล้ว
 • ราคาดังกล่าวให้บริการลักษณะ join group และ ไม่สามารถแยกการเดินทางได้
 • กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 • ไม่สามารถเข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดต่อเนื่องได้และ Peak Season 24 ธ.ค.- 4 ม.ค. ได้

กำหนดการเดินทาง

โปรโมชั่นแนะนำ

Basic Package
โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน + Tanoshi 1 คืน
เหลือเวลาอีก:

โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน + Tanoshi 1 คืน

เริ่มต้น 12000
THB 4900
ต่อท่าน
Basic Package
โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน + Farmhouse 1 คืน
เหลือเวลาอีก:

โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน + Farmhouse 1 คืน

เริ่มต้น 12000
THB 4900
ต่อท่าน
Basic Package
โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน
เหลือเวลาอีก:

โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน

เริ่มต้น 8000
THB 4900
ต่อท่าน
Basic Package
โปรโมชั่นรับลมหนาว : Tanoshi 2 คืน
เหลือเวลาอีก:

โปรโมชั่นรับลมหนาว : Tanoshi 2 คืน

เริ่มต้น 10000
THB 4900
ต่อท่าน
All Promotion
Top