โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน

เริ่มต้น
THB 4900 ต่อท่าน

ระยะเวลาการจอง

 • 20 - 30 พฤศจิกายน 2563

ระยะเวลาการเข้าพัก

 • 20 พฤศจิกายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

สิ่งที่ได้รับ

 • ห้องพักแพ 500 ไร่ 1 คืน
 • อาหาร 3 มื้อ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เรือนำเที่ยว ไป-กลับ
 • บริการแอร์ในห้องพัก 12.00 น. - 06.00 น.

หมายเหตุ

 • งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ารีสอร์ท
 • แพ 500 ไร่ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
 • กรณีเพิ่มผู้เดินทาง หลังจากช่วงโปรโมชั่น ชำระราคาปกติหน้าเว็บไซต์
 • ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( 7 %) แล้ว
 • ราคาดังกล่าวให้บริการลักษณะ join group และ ไม่สามารถแยกการเดินทางได้
 • กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 • ไม่สามารถเข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดต่อเนื่องได้และ Peak Season 24 ธ.ค.- 4 ม.ค. ได้

กำหนดการเดินทาง

Check-in

14.00 น.

Check-out

09.45 น.

ลงเรือรอบ

11.30 น.

วันแรก

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.30 น.

รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ( รอบแรก ) (กรณีซื้อบริการ รถรับ-ส่ง ของทางบริษัท)

09.30 น.

รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ( รอบสอง ) (กรณีซื้อบริการ รถรับ-ส่ง ของทางบริษัท)

แวะชมและเก็บภาพที่ระลึกจากมุมสูง จากจุดชมวิวของเขื่อนรัชชประภา สักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ไหว้พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

11.00 น.

พร้อมกันที่ ออฟฟิคท่าเรือ บ. สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (ออฟฟิศท่าเรือแพ 500 ไร่)

11.30 น.

ออกเดินทางมุ่งสู่ แพ 500 ไร่ โดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทางชมความงดงามของ "ทะเลสาบเชี่ยวหลาน" พร้อมบันทึกภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ

13.00 น.

เดินทางถึง แพ 500 ไร่ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 1) พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้าแบบพาโนรามา

14.30 น.

สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือชมวิธีสัตว์ป่า

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ในบรรยากาศที่สุดโรแมนติก

วันที่สอง

- เวลา -

- รายละเอียด -

06.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า

07.00 น.

ล่องเรือดูนก-ชมหมอก และเก็บภาพบรรยากาศยามเช้า

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

09.45 น.

Check-out

10.00 น.

ออกเดินทางกลับโดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่นระหว่างทางแวะชมความงามของกุ้ยหลินน้อย

11.30 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยสวัสดิภาพ

13.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี (กรณีซื้อบริการ รถรับ-ส่ง ของทางบริษัท)

โปรโมชั่นแนะนำ

Basic Package
โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน + Tanoshi 1 คืน
เหลือเวลาอีก:

โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน + Tanoshi 1 คืน

เริ่มต้น 12000
THB 4900
ต่อท่าน
Basic Package
โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน + Farmhouse 1 คืน
เหลือเวลาอีก:

โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน + Farmhouse 1 คืน

เริ่มต้น 12000
THB 4900
ต่อท่าน
Basic Package
โปรโมชั่นรับลมหนาว : Tanoshi 2 คืน
เหลือเวลาอีก:

โปรโมชั่นรับลมหนาว : Tanoshi 2 คืน

เริ่มต้น 10000
THB 4900
ต่อท่าน
Basic Package
โปรโมชั่นรับลมหนาว : 500ไร่ Farmhouse 2 คืน
เหลือเวลาอีก:

โปรโมชั่นรับลมหนาว : 500ไร่ Farmhouse 2 คืน

เริ่มต้น 12000
THB 4900
ต่อท่าน
All Promotion
Top