เที่ยวทั่วไทยไปกับ KTC : แพ 500 ไร่ 1 คืน

เริ่มต้น
THB 3900 ต่อท่าน

ภาพรวม

เที่ยวทั่วไทยไปกับ KTC #บัตรเดียวคุ้มทุกเรื่องเที่ยว

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือและชำระเงินด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น

(กรณีชำระเงินด้วยบัตรอื่นๆที่ไม่ใช่ KTC ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บส่วนต่างตามราคาปกติ)

ระยะเวลาการจอง

 • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

ระยะเวลาการเข้าพัก

 • 1 สิงหาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

สิ่งที่ได้รับ

 • ห้องพักแพ 500 ไร่ 1 คืน
 • อาหาร 3 มื้อ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เรือนำเที่ยว ไป-กลับ
 • บริการแอร์ในห้องพัก 12.00 น. - 06.00 น.

🔥 จอง Online รับฟรี!

 • รถรับ-ส่งสนามบิน (ตามรอบและเวลาที่กำหนด)
 • เล่นน้ำน้ำตกแปดเซียน หรือ เดินป่าทาร์ซานวิวพ้อยท์

หมายเหตุ

 • อัพเกรดห้อง Villa เพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน/คืน
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือและชำระเงินด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( 7 %) แล้ว
 • กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีชำระเงินด้วยบัตรอื่นๆที่ไม่ใช่ KTC ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บส่วนต่างตามราคาปกติ
 • ใบกำกับภาษี สามารถออกให้ได้เฉพาะท่านที่เดินทางมาจริงหรือในนามนิติบุคคล ตามราคาที่ซื้อมาจริงเท่านั้น
 • โปรโมชั่นดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น สำหรับสัญชาติอื่นเดินทางร่วมด้วย จะมีค่าธรรมเนียม 1,000/ท่าน/คืน โดยจำนวนสัญชาติอื่นที่เดินทางร่วม จำนวนต้องน้อยกว่าหรือ เท่ากันกับผู้ถือสัญชาติไทย
 • กรณีเข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดต่อเนื่อง หรือ Peak season 24 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/ท่าน/คืน

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

- เวลา -

- รายละเอียด -

08.30 น.

รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี (รอบแรก กรณีซื้อรถรับ-ส่งกับทางบริษัท)

09.30 น.

รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี (รอบสอง กรณีซื้อรถรับ-ส่งกับทางบริษัท)

11.00 น.

พร้อมกันที่ ออฟฟิคท่าเรือ บ. สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (ออฟฟิศท่าเรือแพ 500 ไร่)

11.30 น.

ออกเดินทางมุ่งสู่ แพ 500 ไร่ โดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทางชมความงดงามของ "ทะเลสาบเชี่ยวหลาน" พร้อมบันทึกภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ

13.15 น.

เดินทางถึง แพ 500 ไร่ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้าแบบพาโนรามา

14.30 น.

สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือชมวิธีสัตว์ป่า

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ในบรรยากาศที่สุดโรแมนติก

วันที่สอง

- เวลา -

- รายละเอียด -

06.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า

07.00 น.

ล่องเรือดูนก-ชมหมอก และเก็บภาพบรรยากาศยามเช้า

07.45 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3)

09.30 น.

Check-out

10.00 น.

ออกเดินทางกลับโดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่นระหว่างทางแวะชมความงามของกุ้ยหลินน้อย

11.30 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยสวัสดิภาพ

13.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี (กรณีซื้อรถรับ-ส่งกับทางบริษัท)

โปรโมชั่นแนะนำ

Basic Package
โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน + Tanoshi 1 คืน
เหลือเวลาอีก:

โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน + Tanoshi 1 คืน

เริ่มต้น 12000
THB 4900
ต่อท่าน
Basic Package
โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน + Farmhouse 1 คืน
เหลือเวลาอีก:

โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน + Farmhouse 1 คืน

เริ่มต้น 12000
THB 4900
ต่อท่าน
Basic Package
โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน
เหลือเวลาอีก:

โปรโมชั่นรับลมหนาว : แพ 500 ไร่ 1 คืน

เริ่มต้น 8000
THB 4900
ต่อท่าน
Basic Package
โปรโมชั่นรับลมหนาว : Tanoshi 2 คืน
เหลือเวลาอีก:

โปรโมชั่นรับลมหนาว : Tanoshi 2 คืน

เริ่มต้น 10000
THB 4900
ต่อท่าน
All Promotion
Top