แพ็คเกจส่วนตัวPremium All-inclusive

ห้องพัก + กิจกรรมทั้งหมด
อาหารเครื่องดื่มไม่อั้น พร้อมรถและเรือ รับส่งตลอดทริป

เหลือเวลาอีก:
Room + Breakfast
ครบรอบ 11 ปี : ห้องพักพร้อมอาหารเช้า แพ 500 ไร่

ครบรอบ 11 ปี : ห้องพักพร้อมอาหารเช้า แพ 500 ไร่

เริ่มต้น 18000
THB 9900
ต่อห้อง
Room + Breakfast
ครบรอบ 11 ปี : ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์

ครบรอบ 11 ปี : ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์

เริ่มต้น 10000
THB 5500
ต่อท่าน
One Day Trip
ครบรอบ 11 ปี : One Day Trip แพ 500 ไร่ ลด 25 %

ครบรอบ 11 ปี : One Day Trip แพ 500 ไร่ ลด 25 %

เริ่มต้น 2000
THB 1500
ต่อท่าน
Basic Package
ครบรอบ 11 ปี : แพ 500 ไร่ 1 คืน (Basic) ลด 30 %

ครบรอบ 11 ปี : แพ 500 ไร่ 1 คืน (Basic) ลด 30 %

เริ่มต้น 6000
THB 4200
ต่อท่าน
Premium Package
ครบรอบ 11 ปี : แพ 500 ไร่ 1 คืน (Premium) ลด 30 %

ครบรอบ 11 ปี : แพ 500 ไร่ 1 คืน (Premium) ลด 30 %

เริ่มต้น 9000
THB 6300
ต่อท่าน
All-inclusive Package
ครบรอบ 11 ปี : แพ 500 ไร่ 1 คืน (All-Inclusive) ลด 30 %

ครบรอบ 11 ปี : แพ 500 ไร่ 1 คืน (All-Inclusive) ลด 30 %

เริ่มต้น 14000
THB 9800
ต่อท่าน
Basic Package
ครบรอบ 11 ปี : แพ 500 ไร่ 2 คืน (Basic) ลด 40 %

ครบรอบ 11 ปี : แพ 500 ไร่ 2 คืน (Basic) ลด 40 %

เริ่มต้น 11000
THB 6600
ต่อท่าน
Premium Package
ครบรอบ 11 ปี : แพ 500 ไร่ 2 คืน (Premium) ลด 40 %

ครบรอบ 11 ปี : แพ 500 ไร่ 2 คืน (Premium) ลด 40 %

เริ่มต้น 17000
THB 10200
ต่อท่าน
All-inclusive Package
ครบรอบ 11 ปี : แพ 500 ไร่ 2 คืน (All-Inclusive) ลด 40 %

ครบรอบ 11 ปี : แพ 500 ไร่ 2 คืน (All-Inclusive) ลด 40 %

เริ่มต้น 27000
THB 16200
ต่อท่าน
Basic Package
ครบรอบ 11 ปี : แพ 500 ไร่ 3 คืน (Basic) ลด 40 %

ครบรอบ 11 ปี : แพ 500 ไร่ 3 คืน (Basic) ลด 40 %

เริ่มต้น 16000
THB 9600
ต่อท่าน
Premium Package
ครบรอบ 11 ปี แพ 500 ไร่ 3 คืน (Premium) ลด 40 %

ครบรอบ 11 ปี แพ 500 ไร่ 3 คืน (Premium) ลด 40 %

เริ่มต้น 25000
THB 15000
ต่อท่าน
All-inclusive Package
ครบรอบ 11 ปี : แพ 500 ไร่ 3 คืน (All-Inclusive) ลด 40 %

ครบรอบ 11 ปี : แพ 500 ไร่ 3 คืน (All-Inclusive) ลด 40 %

เริ่มต้น 40000
THB 24000
ต่อท่าน
Basic Package
ครบรอบ 11 ปี : 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 1 คืน (Basic) ลด 30 %

ครบรอบ 11 ปี : 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 1 คืน (Basic) ลด 30 %

เริ่มต้น 4000
THB 2800
ต่อท่าน
Premium Package
ครบรอบ 11 ปี : 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 1 คืน (Premium) ลด 30 %

ครบรอบ 11 ปี : 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 1 คืน (Premium) ลด 30 %

เริ่มต้น 5000
THB 3500
ต่อท่าน
Basic Package
ครบรอบ 11 ปี : 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 2 คืน (Basic) ลด 40 %

ครบรอบ 11 ปี : 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 2 คืน (Basic) ลด 40 %

เริ่มต้น 8000
THB 4800
ต่อท่าน
Premium Package
ครบรอบ 11 ปี : 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 2 คืน (Premium) ลด 40 %

ครบรอบ 11 ปี : 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 2 คืน (Premium) ลด 40 %

เริ่มต้น 9500
THB 5700
ต่อท่าน
Basic Package
ครบรอบ 11 ปี : 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 3 คืน (Basic) ลด 40 %

ครบรอบ 11 ปี : 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 3 คืน (Basic) ลด 40 %

เริ่มต้น 12000
THB 7200
ต่อท่าน
Premium Package
ครบรอบ 11 ปี : 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 3 คืน (Premium) ลด 40 %

ครบรอบ 11 ปี : 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 3 คืน (Premium) ลด 40 %

เริ่มต้น 14000
THB 8400
ต่อท่าน
Top