ห้องพัก

แพ 500ไร่ มีห้องพักให้บริการ ทั้งหมด 6 ประเภท เพื่อเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม เพื่อวันแห่งการพักผ่อนของทุกท่าน