ภาพถ่าย

รวบรวมภาพถ่ายแพ 500ไร่, 500ไร่ ฟาร์มเฮาส์ และสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆภายในบริเวณเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราฎร์ธานี