Valley Resort 4 วัน 3 คืน

สัมผัสบรรยากาศการพักผ่อนอันร่มรื่นกับแพ็คเกจ "Valley Resort 4 วัน 3 คืน" 3แบบ 3สไตล์ เลือกในแบบที่ใช่สำหรับคุณ!

Valley Resort 4 วัน 3 คืน

แพ็คเกจ Relax (R)

กิจกรรมนำเที่ยว

 • เดินเล่นชมสวน Organic Farm
 • ว่ายน้ำ , ปั่นจักรยาน

ราคาเริ่มต้น11,000 บาท ต่อท่าน

จองเลย

แพ็คเกจรวม

 • อาหาร 9 มื้อ
 • ห้องพัก 3 คืน
 • ประกันอุบัติเหตุ , ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สิ่งของที่ควรเตรียม

รองเท้ารัดส้น, ชุดว่ายน้ำ, เสื้อกันฝน, ครีมกันแดด, ยารักษาโรคประจำตัว

รายละเอียดโปรแกรม

​ ​ ​ ​

1วันแรก

14.00 พบกันที่ สำนักงาน บ. สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด Check-in รับเอกสารการเข้าพัก
15.30 เดินทางถึง 500 Rai Valley Resort พักผ่อนตามอัธยาศัย
ว่ายน้ำ , เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm , ปั่นจักรยาน
18:30 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1)

2วันที่สอง

07.30 รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 2) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 3)
ว่ายน้ำ , เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm , ปั่นจักรยานหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 4)

3วันที่สาม

07.30 รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 5) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 6)
ว่ายน้ำ , เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm , พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 7)

4วันที่สี่

07.30 รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 8) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
ว่ายน้ำ , เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm , พักผ่อนตามอัธยาศัย
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 9)
12.45 Check-out ออกจากที่พัก

แพ็คเกจ Activity (A)

กิจกรรมนำเที่ยว

 • ล่องแคนูคลองศก
 • เดินเล่นชมสวน Organic Farm
 • นำเที่ยว Khao Sok Walking Street ยามค่ำคืน
 • ชมวิวมุมสูง Khao Sok Viewpoint

บริการเสริมพิเศษ

 • รถรับ-ส่ง จากสนามบินสุราษฎร์ธานี

ราคาเริ่มต้น12,000 บาท ต่อท่าน

จองเลย

แพ็คเกจรวม

 • อาหาร 9 มื้อ
 • ห้องพัก 3 คืน
 • ประกันอุบัติเหตุ , ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รถรับส่งสนามสุราษฎร์ธานี
 • กิจกรรมนำเที่ยว, ไกด์

สิ่งของที่ควรเตรียม

รองเท้ารัดส้น, ชุดว่ายน้ำ, เสื้อกันฝน, ครีมกันแดด, ยารักษาโรคประจำตัว

รายละเอียดโปรแกรม

​ ​

1วันแรก

13.00 รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี
13.45 สำนักงาน บ. สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด Check-in รับเอกสารการเข้าพัก
15.30 เดินทางถึง 500 Rai Valley Resort พักผ่อนตามอัธยาศัย
ว่ายน้ำ , เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm , ปั่นจักรยาน
18:30 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1)

2วันที่สอง

07.30 รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 2) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
08.30 พร้อมกันที่ Lobby เพื่อทำกิจกรรม เดินป่าศึกษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 3)
ว่ายน้ำ , เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm , ปั่นจักรยานหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 4)
19.30 นำเที่ยว Khao Sok Walking Street สัมผัสวิถีชุมชน บรรยากาศยามค่ำคืน

3วันที่สาม

06.00 ชมวิวมุมสูง Khao Sok Viewpoint ท่ามกลางสายหมอกที่ปกคุลมทิวเขา
07.30 รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 5) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 6)
ว่ายน้ำ , เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm , พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 พร้อมกันที่ Lobby เพื่อทำกิจกรรม ล่องเรือแคนู ลัดเลาะภูเขาตามลำน้ำคลองศก
18.30 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 7)

4วันที่สี่

07.30 ชมวิวมุมสูง Khao Sok Viewpoint ท่ามกลางสายหมอกที่ปกคุลมทิวเขา
07.30 รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 8) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
ว่ายน้ำ , เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm , พักผ่อนตามอัธยาศัย
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 9)
12.45 Check-out ออกจากที่พัก
14.30 เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี
*เฉพาะกรณีซื้อกิจกรรมเสริม
รถตู้นำเที่ยวสวนโมกข์ วัดพระบรมธาตุไชยาเพิ่มเติม รถส่งถึงสนามบินเวลา 19.00 น.

แพ็คเกจ Activity Plus (A+)

กิจกรรมนำเที่ยว

 • ล่องแคนูคลองศก
 • เดินเล่นชมสวน Organic Farm
 • นำเที่ยว Khao Sok Walking Street ยามค่ำคืน
 • ชมวิวมุมสูง Khao Sok Viewpoint

บริการเสริมพิเศษ

 • รถรับ-ส่ง จากตัวเมือง/สนามบิน/ท่าเรือเฟอร์รี่

ราคาเริ่มต้น14,000 บาท ต่อท่าน

จองเลย

แพ็คเกจรวม

 • อาหาร 9 มื้อ
 • ห้องพัก 3 คืน
 • ประกันอุบัติเหตุ , ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รถรับ-ส่งตลอดทริป
 • กิจกรรมนำเที่ยว, ไกด์

บริการรถตู้ VIP รับ-ส่ง

 • สนามบินสุราษฎร์ธานี / สนามบินภูเก็ต / สนามบินกระบี่
 • ท่าเรือเฟอรี่ดอนสัก / ท่าเรือเกาะลันตา
 • ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี / กระบี่ / พังงา / ภูเก็ต / เขาหลัก / ขนอม / อ่าวนาง

สิ่งของที่ควรเตรียม

รองเท้ารัดส้น, ชุดว่ายน้ำ, เสื้อกันฝน, ครีมกันแดด, ยารักษาโรคประจำตัว, กล้องถ่ายรูป, กระเป๋ากันน้ำ

รายละเอียดโปรแกรม

​ ​

1วันแรก

13.00 รถตู้รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี
13.45 สำนักงาน บ. สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด Check-in รับเอกสารการเข้าพัก
15.30 เดินทางถึง 500 Rai Valley Resort พักผ่อนตามอัธยาศัย
ว่ายน้ำ , เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm , ปั่นจักรยาน
18:30 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1)

2วันที่สอง

07.30 รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 2) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
08.30 พร้อมกันที่ Lobby เพื่อทำกิจกรรม เดินป่าศึกษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 3)
ว่ายน้ำ , เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm , ปั่นจักรยานหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 4)
19.30 นำเที่ยว Khao Sok Walking Street สัมผัสวิถีชุมชน บรรยากาศยามค่ำคืน

3วันที่สาม

06.00 ชมวิวมุมสูง Khao Sok Viewpoint ท่ามกลางสายหมอกที่ปกคุลมทิวเขา
07.30 รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 5) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 6)
ว่ายน้ำ , เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm , พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 พร้อมกันที่ Lobby เพื่อทำกิจกรรม ล่องเรือแคนู ลัดเลาะภูเขาตามลำน้ำคลองศก
18.30 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 7)

4วันที่สี่

07.30 ชมวิวมุมสูง Khao Sok Viewpoint ท่ามกลางสายหมอกที่ปกคุลมทิวเขา
07.30 รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 8) ท่ามกลางขุนเขา และไอหมอก
ว่ายน้ำ , เดินเล่นชมสวนผักและผลไม้ Organic Farm , พักผ่อนตามอัธยาศัย
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 9)
12.45 Check-out ออกจากที่พัก
14.30 เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี
*เฉพาะกรณีซื้อกิจกรรมเสริม
รถตู้นำเที่ยวสวนโมกข์ วัดพระบรมธาตุไชยาเพิ่มเติม รถส่งถึงสนามบินเวลา 19.00 น.

*** งดนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ารีสอร์ท ***
กรณีต้องการนำเครื่องดื่มเข้ารีสอร์ท กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง