วัลเลย์ รีสอร์ท + DayTrip Full Service 3 วัน 2 คืน

อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าพัก ราคา (ต่อท่าน)
2 ท่าน/ห้อง 11,999 บาท
3 ท่าน/ห้อง 10,999 บาท
4 ท่าน/ห้อง 9,999 บาท
เด็ก 4-11 ขวบ 5,900 บาท

ระยะเวลาทำรายการจอง:

วันนี้ - 24 ธันวาคม 2560

ระยะเวลาการเข้าพัก:

4 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2561

ราคานี้รวม:

 • อาหาร 6 มื้อ
 • รถรับส่งตลอดทริป
 • เรือนำเที่ยว ไป-กลับ
 • กิจกรรมนำเที่ยว, ไกด์
 • กิจกรรม One day trip
 • ห้องพักวัลเลย์ รีสอร์ท 2 คืน
 • ประกันอุบัติเหตุ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม.-สุราษฎร์
 • รถรับจากสนามบินสุราษฎร์/ตัวเมืองสุราษฎร์

กิจกรรมนำเที่ยว

 • กุ้ยหลินน้อย
 • Day Trip แพ 500 ไร่
 • ถ่ายภาพเขาสามเกลอ
 • ล่องเรือชมทะเลเชี่ยวหลาน
 • เดินเล่นชมสวน Organic Farm
 • Day Trip เกาะสิมิลันหรือเกาะสุรินทร์
 • ชมวิวมุมสูง Khao Sok Viewpoint
 • เล่นน้ำ พายเรือคายัค ณ แพ 500 ไร่
 • นำเที่ยว Khao Sok Walking Street ยามค่ำคืน

ราคา 20,000 บาท9,999บาท ต่อท่าน

จองเลย

เงื่อนไข:

 • จอง 19 - 24 ธันวาคม 2560
 • เข้าพัก : 4 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2561
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
 • ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง
 • กรณีเพิ่มผู้เดินทาง หลังจากช่วงโปรโมชั่น ชำระราคาปกติหน้าเว็บไซต์
 • ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( 7 %) แล้ว
 • กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • การระบุวันเข้าพักหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ระบุล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
 • ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์เลือกสายการบินเอง เพื่อให้เวลาเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์
 • เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่สามารถแยกการเดินทางได้ จะต้องเดินทางพร้อมกันเท่านั้น
 • กรณีเปลี่ยนวันเข้าพัก ค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างของตั๋วเครื่องบิน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 • แพ็คเกจสามารถซื้อแบบไม่ระบุวันได้ กรณีที่ระบุวันแล้ว ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก 500 บาท/ท่าน/ครั้ง
 • กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สามารถขอได้ ณ วันเดินทางเข้าพักเท่านั้น และสามารถออกให้ได้เป็นยอดต่อท่าน ตามราคาที่ซื้อมาจริงเท่านั้น

ดาวน์โหลดข้อมูลแพ็คเกจ (JPG)

*** งดนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ารีสอร์ท ***
กรณีต้องการนำเครื่องดื่มเข้ารีสอร์ท กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง