500 Rai : Romantic Escape

ห้องพัก จำนวนผู้เข้าพัก ราคา ราคาเด็ก (4-11ขวบ)
Deluxe 2 ท่าน/ห้อง
(ไม่สามารถเพิ่มผู้เข้าพักได้)
9,999 1,500

แพ็คเกจทัวร์ราคาพิเศษ ห้องพักแพ 500ไร่ 1 คืน (Relax) รวมอาหาร 3 มื้อ พร้อมกิจกรรมท่องเที่ยว สำหรับ 2 ท่าน

ระยะเวลาทำรายการจอง

วันนี้ - 12 ธันวาคม 2560

ระยะเวลาการเข้าพัก

วันนี้ - 30 กันยายน 2561

ราคานี้รวม

 • ห้องพัก 1 คืน (Deluxe Room)
 • อาหาร 3 มื้อ
 • กิจกรรมระหว่างล่องเรือ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เรือนำเที่ยว ไป-กลับ

กิจกรรมนำเที่ยว

 • ชมวิวมุมสูงของเขื่อนรัชชประภา
 • ล่องเรือชมทะเลสาบเชี่ยวหลาน
 • แวะถ่ายภาพเขาสามเกลอ
 • ล่องเรือดูนก-ชมหมอกยามเช้า
 • ชมกุ้ยหลินน้อย

ดาวน์โหลดข้อมูลกิจกรรมนำเที่ยว (PDF)

ราคา THB 16,000 THB 9,999 ต่อห้อง

จองเลย

เงื่อนไข:

 • ไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ (เด็ก 0-3 ขวบพักฟรี)
 • ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก 500 บาท/ท่าน/ครั้ง
 • กรณีเพิ่มผู้เดินทาง หลังจากช่วงโปรโมชั่น ชำระราคาปกติหน้าเว็บไซต์
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน / ไม่รวมรถรับส่งสนามบิน
 • ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( 7 %) แล้ว
 • กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สามารถขอได้ ณ วันเดินทางเข้าพักเท่านั้น
 • ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี สามารถออกให้ได้เป็นยอดต่อท่าน ตามราคาที่ซื้อมาจริงเท่านั้น
 • เข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง ชาร์จเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน
 • ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 (จอง 1 - 12 ธันวาคม 2560)
 • เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่สามารถแยกการเดินทางได้ จะต้องเดินทางพร้อมกันเท่านั้น
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง
  แจ้งระบุวันได้ที่ E-mail : booking@500rai.com หรือ Line id : @resort500rai

*** งดนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ารีสอร์ท ***
กรณีต้องการนำเครื่องดื่มเข้ารีสอร์ท กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง