บัตรของขวัญ ห้องพัก+อาหารเช้า

ห้องพัก จำนวนผู้เข้าพัก ราคา Extra
แพ 500ไร่ (Deluxe Room) 4 ท่าน 9,999 2,500
Valley Resort (Valley Suite Room) 4 ท่าน 9,999 -

บัตรของขวัญราคาพิเศษสำหรับห้องพักแพ 500 ไร่หรือวัลเลย์รีสอร์ท 1 คืน
พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ สามารถเข้าพักได้4คน

ระยะเวลาทำรายการจอง

วันนี้ - 12 ธันวาคม 2560

ระยะเวลาการเข้าพัก

วันนี้ - 30 กันยายน 2561

ราคานี้รวม

เลือกพักแพ 500ไร่ เลือกพักValley Resort
 • ห้องพัก 1 คืน (Deluxe Room)
 • อาหารเช้า 1 มื้อ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ห้องพัก 1 คืน (Valley Suite Room)
 • อาหารเช้า 1 มื้อ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • พิเศษ! อาหารค่ำ 1 มื้อ

ราคา THB 18,000 THB 9,999 ต่อห้อง

จองเลย

เงื่อนไข:

 • ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก 500 บาท/ท่าน/ครั้ง
 • กรณีเพิ่มผู้เดินทาง หลังจากช่วงโปรโมชั่น ชำระราคาปกติหน้าเว็บไซต์
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน / ไม่รวมรถรับส่งสนามบิน
 • 1 ห้อง พักได้ 4 ท่าน ไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ (เด็ก 0-3 ขวบพักฟรี)
 • ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( 7 %) แล้ว
 • กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สามารถขอได้ ณ วันเดินทางเข้าพักเท่านั้น
 • ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี สามารถออกให้ได้เป็นยอดต่อท่าน ตามราคาที่ซื้อมาจริงเท่านั้น
 • เข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง ชาร์จเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน
 • ระยะเวลาการเข้าพัก : 1 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 (จอง 1 - 12 ธันวาคม 2560)
 • เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่สามารถแยกการเดินทางได้ จะต้องเดินทางพร้อมกันเท่านั้น
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง
  แจ้งระบุวันได้ที่ E-mail : booking@500rai.com หรือ Line id : @resort500rai

*** งดนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ารีสอร์ท ***
กรณีต้องการนำเครื่องดื่มเข้ารีสอร์ท กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง