แพ็คเกจแพ 500 ไร่ 4วัน 3คืน

สัมผัสธรรมชาติแบบเต็มอิ่มกับ "แพ็คเกจแพ 500 ไร่ 4วัน 3คืน" 3แบบ 3สไตล์ เลือกในแบบที่ใช่สำหรับคุณ!

แพ็คเกจแพ 500 ไร่ 4วัน 3คืน

แพ็คเกจ Relax (R)

กิจกรรมนำเที่ยว

 • ชมวิวมุมสูงของเขื่อนรัชชประภา
 • ล่องเรือชมทะเลสาบเชี่ยวหลาน
 • แวะถ่ายภาพเขาสามเกลอ
 • ล่องเรือดูนก-ชมหมอกยามเช้า
 • ชมกุ้ยหลินน้อย

ราคาเริ่มต้น16,000 บาท ต่อท่าน

จองเลย

แพ็คเกจรวม

 • ห้องพัก 3 คืน
 • เรือโดยสาร ไป-กลับ
 • อาหาร 9 มื้อ
 • ประกันอุบัติเหตุ , ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แพ็คเกจไม่รวม

 • ค่ารถรับ-ส่งจากสนามบินสุราษฎร์ธานี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน

รายละเอียดโปรแกรม

​ ​ ​

1วันแรก

09:00 เดินทางถึงสำนักงาน บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด เพื่อรับเอกสารและลงทะเบียนการเข้าพัก
10:00 แวะชมวิวและเก็บภาพที่ระลึกจากมุมสูง จากจุดชมวิวของเขื่อนรัชชประภา
เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
ไหว้พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)
11:30 ออกเดินทางมุ่งสู่แพ 500ไร่ โดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทาง ชมความงดงามของ “ทะเลสาบเชี่ยวหลาน” พร้อมบันทึกภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ
13:00 เดินทางถึงแพ 500 ไร่ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 1)
พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้า แบบพาโนรามา
13:30 Check-in เข้าห้องพัก เล่นน้ำ พายเรือคายัค อ่านหนังสือ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
--- สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า ---
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

2วันที่สอง

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
--- สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง ---
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 4) พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้า แบบพาโนรามา
--- สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า ---
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

3วันที่สาม

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
--- สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง ---
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 7) พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้า แบบพาโนรามา
--- สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า ---
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

4วันที่สี่

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:00 ล่องเรือดูนก-ชมหมอกและเก็บภาพบรรยากาศยามเช้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9)
10:00 Check-out ออกเดินทางกลับโดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทางแวะชมความงามของกุ้ยหลินน้อย
11:15 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยสวัสดิภาพ
11:45 เดินทางถึง บ. สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด

ดาวน์โหลดข้อมูลแพ็คเกจ (PDF)

​ ​ ​

1วันแรก

13:45 เดินทางถึงสำนักงาน บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด เพื่อรับเอกสารและลงทะเบียนการเข้าพัก
14:30 ออกเดินทางไปท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน ระหว่างทางแวะชมวิวและเก็บภาพที่ระลึก จากมุมสูงของจุดชมวิวของเขื่อนรัชชประภา
เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
ไหว้พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)
15:00 ออกเดินทางมุ่งสู่แพ 500ไร่ โดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทาง ชมความงดงามของ “ทะเลสาบเชี่ยวหลาน” พร้อมบันทึกภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ
16:15 เดินทางถึงแพ 500 ไร่
Check-in เข้าห้องพัก เล่นน้ำ พายเรือคายัค อ่านหนังสือ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
--- สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า ---
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

2วันที่สอง

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
--- สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง ---
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 3)
--- สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า ---
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

3วันที่สาม

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)
--- สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง ---
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 6) พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้า แบบพาโนรามา
--- สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า ---
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 7) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

4วันที่สี่

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:00 ล่องเรือดูนก-ชมหมอกและเก็บภาพบรรยากาศยามเช้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8)
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 9)
13:30 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 9)
13:30 Check-out ออกเดินทางกลับโดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทางแวะชมความงามของกุ้ยหลินน้อย
14:45 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยสวัสดิภาพ
15:30 เดินทางถึง บ. สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด

ดาวน์โหลดข้อมูลแพ็คเกจ (PDF)

สิ่งของที่ควรเตรียม

รองเท้ารัดส้น, ชุดว่ายน้ำ, เสื้อกันฝน, ครีมกันแดด, ยารักษาโรคประจำตัว, กล้องถ่ายรูป, กระเป๋ากันน้ำ


แพ็คเกจ Activity (A)

กิจกรรมนำเที่ยว

 • ชมวิวมุมสูงของเขื่อนรัชชประภา
 • ล่องเรือชมทะเลสาบเชี่ยวหลาน
 • แวะถ่ายภาพเขาสามเกลอ
 • ล่องเรือดูนก-ชมหมอกยามเช้า
 • ชมกุ้ยหลินน้อย

กิจกรรมนำเที่ยวพิเศษ

 • เดินป่าทาร์ซานวิวพ้อยท์ หรือ น้ำตกแปดเซียน
 • ถ้ำน้ำทะลุ หรือ ถ้ำปะการัง หรือ ชมวิถีสัตว์ป่า (เลือกได้ 2 กิจกรรม)

บริการเสริมพิเศษ

 • รถรับ-ส่ง จากสนามบินสุราษฎร์ธานี

ราคาเริ่มต้น19,000 บาท ต่อท่าน

จองเลย

แพ็คเกจรวม

 • ห้องพัก 3 คืน
 • เรือโดยสาร ไป-กลับ
 • อาหาร 9 มื้อ
 • ประกันอุบัติเหตุ , ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่ารถรับ-ส่ง จากสนามบินสุราษฎร์ธานี
 • กิจกรรมนำเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์ (ภาษาไทย)

แพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน

รายละเอียดโปรแกรม

​ ​ ​

1วันแรก

08.30 รถตู้ VIP รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ( รอบที่ 1 )
09.45 รถตู้ VIP รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ( รอบที่ 2 )
เดินทางถึงสำนักงาน บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด เพื่อรับเอกสารและลงทะเบียนการเข้าพัก
10:00 แวะชมวิวและเก็บภาพที่ระลึกจากมุมสูง จากจุดชมวิวของเขื่อนรัชชประภา
เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
ไหว้พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)
11:30 ออกเดินทางมุ่งสู่แพ 500ไร่ โดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทาง ชมความงดงามของ “ทะเลสาบเชี่ยวหลาน” พร้อมบันทึกภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ
13:00 เดินทางถึงแพ 500 ไร่ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 1)
พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้า แบบพาโนรามา
Check-in เข้าห้องพัก เล่นน้ำ พายเรือคายัค อ่านหนังสือ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
14:00 ออกเดินทางเพื่อไป เล่นน้ำน้ำตกแปดเซียน หรือ เดินป่าทาร์ซานวิวพ้อยท์
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

2วันที่สอง

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
09:00 ออกเดินทางไปยัง ถ้ำปะการัง หรือ ถ้ำน้ำทะลุ
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 4)
--- สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า ---
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

3วันที่สาม

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
09:00 รออกเดินทางไปยัง ถ้ำปะการัง หรือ ถ้ำน้ำทะลุ
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 7)
--- สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า ---
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

4วันที่สี่

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:00 ล่องเรือดูนก-ชมหมอกและเก็บภาพบรรยากาศยามเช้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9)
10:00 Check-out ออกเดินทางกลับโดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทางแวะชมความงามของกุ้ยหลินน้อย
11:15 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยสวัสดิภาพ
11:45 เดินทางถึง บ. สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
12:30 เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดข้อมูลแพ็คเกจ (PDF)

​ ​ ​

1วันแรก

13:00 รถตู้ VIP รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี
13:45 เดินทางถึงสำนักงาน บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด เพื่อรับเอกสารและลงทะเบียนการเข้าพัก
14:30 ออกเดินทางไปท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน ระหว่างทางแวะชมวิวและเก็บภาพที่ระลึก จากมุมสูงของจุดชมวิวของเขื่อนรัชชประภา
เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
ไหว้พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)
15:00 ออกเดินทางมุ่งสู่แพ 500ไร่ โดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทาง ชมความงดงามของ “ทะเลสาบเชี่ยวหลาน” พร้อมบันทึกภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ
16:15 เดินทางถึงแพ 500 ไร่
Check-in เข้าห้องพัก เล่นน้ำ พายเรือคายัค อ่านหนังสือ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

2วันที่สอง

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
09:00 ออกเดินทางไปยัง ถ้ำปะการัง หรือ ถ้ำน้ำทะลุ
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 3)
​14:00 เลือกทำกิจกรรมในแพ็คเกจ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

3วันที่สาม

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)
09:00 ออกเดินทางไปยัง ทาร์ซานวิวพ้อยท์ หรือ น้ำตกแปดเซียน
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 6) พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้า แบบพาโนรามา
--- สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า ---
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 7) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

4วันที่สี่

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:00 ล่องเรือดูนก-ชมหมอกและเก็บภาพบรรยากาศยามเช้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8)
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 9)
13:30 Check-out ออกเดินทางกลับโดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทางแวะชมความงามของกุ้ยหลินน้อย
14:45 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยสวัสดิภาพ
15:30 เดินทางถึง บ. สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
16.15 เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี (กรณีไม่มีกิจกรรมเสริม)
19.00 เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี (กรณีซื้อกิจกรรมเสริม สวนโมกข์)

ดาวน์โหลดข้อมูลแพ็คเกจ (PDF)

สิ่งของที่ควรเตรียม

รองเท้ารัดส้น, ชุดว่ายน้ำ, เสื้อกันฝน, ครีมกันแดด, ยารักษาโรคประจำตัว, กล้องถ่่ายรูป, กระเป๋ากันน้ำ


แพ็คเกจ Activity Plus (A+)

กิจกรรมนำเที่ยว

 • ชมวิวมุมสูงของเขื่อนรัชชประภา
 • ล่องเรือชมทะเลสาบเชี่ยวหลาน
 • แวะถ่ายภาพเขาสามเกลอ
 • ล่องเรือดูนก-ชมหมอกยามเช้า
 • ชมกุ้ยหลินน้อย

กิจกรรมนำเที่ยวพิเศษ

 • เดินป่าทาร์ซานวิวพ้อยท์ หรือ น้ำตกแปดเซียน
 • ถ้ำน้ำทะลุ หรือ ถ้ำปะการัง หรือ ชมวิถีสัตว์ป่า (เลือกได้ 2 กิจกรรม)

บริการเสริมพิเศษ

 • รถรับ-ส่ง จากตัวเมือง/สนามบิน/ท่าเรือเฟอร์รี่

ราคาเริ่มต้น22,000 บาท ต่อท่าน

จองเลย

แพ็คเกจรวม

 • ห้องพัก 3 คืน
 • เรือโดยสาร ไป-กลับ
 • อาหาร 9 มื้อ
 • ประกันอุบัติเหตุ , ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่ารถรับ-ส่ง จาก
  สนามบินสุราษฎร์ธานี
  สนามบิน / ตัวเมือง ภูเก็ต
  สนามบิน / ตัวเมือง กระบี่
  เขาหลัก / พังงา / เขาสก
  ท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก / ขนอม
 • กิจกรรมนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ (ภาษาอังกฤษ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน

รายละเอียดโปรแกรม

​ ​ ​

1วันแรก

รถตู้ VIP รับที่จุดนัดหมาย
09.45 เดินทางถึงสำนักงาน บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด เพื่อรับเอกสารและลงทะเบียนการเข้าพัก
10:00 แวะชมวิวและเก็บภาพที่ระลึกจากมุมสูง จากจุดชมวิวของเขื่อนรัชชประภา
เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
ไหว้พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)
11:30 ออกเดินทางมุ่งสู่แพ 500ไร่ โดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทาง ชมความงดงามของ “ทะเลสาบเชี่ยวหลาน” พร้อมบันทึกภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ
13:00 เดินทางถึงแพ 500 ไร่ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 1)
พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้า แบบพาโนรามา
Check-in เข้าห้องพัก เล่นน้ำ พายเรือคายัค อ่านหนังสือ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
14:00 ออกเดินทางเพื่อไป เล่นน้ำน้ำตกแปดเซียน หรือ เดินป่าทาร์ซานวิวพ้อยท์
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

2วันที่สอง

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
09:00 ออกเดินทางไปยัง ถ้ำปะการัง หรือ ถ้ำน้ำทะลุ
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 4)
--- สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า ---
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

3วันที่สาม

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
09:00 รออกเดินทางไปยัง ถ้ำปะการัง หรือ ถ้ำน้ำทะลุ
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 7)
--- สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า ---
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

4วันที่สี่

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:00 ล่องเรือดูนก-ชมหมอกและเก็บภาพบรรยากาศยามเช้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9)
10:00 Check-out ออกเดินทางกลับโดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทางแวะชมความงามของกุ้ยหลินน้อย
11:15 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยสวัสดิภาพ
11:45 เดินทางถึง บ. สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
12:30 เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี
พร้อมเดินทางสู่จุดหมายปลายทางต่อไป

ดาวน์โหลดข้อมูลแพ็คเกจ (PDF)

​ ​ ​

1วันแรก

รถตู้ VIP รับที่จุดนัดหมาย
13:45 เดินทางถึงสำนักงาน บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด เพื่อรับเอกสารและลงทะเบียนการเข้าพัก
14:30 ออกเดินทางไปท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน ระหว่างทางแวะชมวิวและเก็บภาพที่ระลึก จากมุมสูงของจุดชมวิวของเขื่อนรัชชประภา
เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
ไหว้พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)
15:00 ออกเดินทางมุ่งสู่แพ 500ไร่ โดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทาง ชมความงดงามของ “ทะเลสาบเชี่ยวหลาน” พร้อมบันทึกภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ
16:15 เดินทางถึงแพ 500 ไร่
Check-in เข้าห้องพัก เล่นน้ำ พายเรือคายัค อ่านหนังสือ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

2วันที่สอง

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
09:00 ออกเดินทางไปยัง ถ้ำปะการัง หรือ ถ้ำน้ำทะลุ
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 3)
​14:00 เลือกทำกิจกรรมในแพ็คเกจ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

3วันที่สาม

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)
09:00 ออกเดินทางไปยัง ทาร์ซานวิวพ้อยท์ หรือ น้ำตกแปดเซียน
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 6) พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้า แบบพาโนรามา
--- สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น น้ำตกแปดเซียน, ถ้ำน้ำทะลุ, ถ้ำปะการัง, ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า ---
19:00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 7) ในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

4วันที่สี่

06:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
07:00 ล่องเรือดูนก-ชมหมอกและเก็บภาพบรรยากาศยามเช้า
07:45 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8)
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 9)
13:30 Check-out ออกเดินทางกลับโดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างเส้นทางแวะชมความงามของกุ้ยหลินน้อย
14:45 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยสวัสดิภาพ
15:30 เดินทางถึง บ. สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
พร้อมเดินทางสู่จุดหมายปลายทางต่อไป

ดาวน์โหลดข้อมูลแพ็คเกจ (PDF)

สิ่งของที่ควรเตรียม

รองเท้ารัดส้น, ชุดว่ายน้ำ, เสื้อกันฝน, ครีมกันแดด, ยารักษาโรคประจำตัว, กล้องถ่ายรูป, กระเป๋ากันน้ำ


*** งดนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ารีสอร์ท ***
กรณีต้องการนำเครื่องดื่มเข้ารีสอร์ท กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง