แพ 500 ไร่ 1 คืน + 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 1 คืน (กิจกรรม)

โปรโมชั่นงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 47 – แพ 500 ไร่ 1 คืน + 500 ไร่ ฟาร์มเฮาส์ 1 คืน (กิจกรรม)

โดย:

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ระยะเวลาทำการจอง:

 • วันนี้ - 5 กรกฎาคม 2561

ระยะเวลาการเข้าพัก:

 • 6 กรกฎาคม - 15 ธันวาคม 2561

ราคาพิเศษนี้รวม:

 • ห้องพัก 2 คืน
 • อาหาร 6 มื้อ
 • กิจกรรมนำเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เรือนำเที่ยว ไป-กลับ
 • รถรับส่ง สนามบินสุราษฎร์

กิจกรรมในแพ็คเกจ:

 • ชมวิวมุมสูงสันเขื่อน
 • ล่องเรือชมทะเลสาบเชี่ยวหลาน
 • ถ่ายภาพเขาสามเกลอ
 • ล่องเรือดูนก ชมหมอกยามเช้า
 • กุ้ยหลินน้อย
 • เดินเล่นชมสวน Orgaic Farm
 • เล่นน้ำตกแปดเซียนหรือเดินป่าวิวพ้อยท์
 • ล่องแคนูคลองศก

เงื่อนไข:

 • ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก 500 บาท/ท่าน/ครั้ง
 • เข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง ชาร์จเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน
 • ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
 • กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สามารถขอได้ ณ วันเดินทางเข้าพักเท่านั้น
 • ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี สามารถออกให้ได้เป็นยอดต่อท่าน ตามราคาที่ซื้อมาจริงเท่านั้น
 • กรณีเพิ่มผู้เดินทาง หลังจากช่วงโปรโมชั่น ชำระราคาปกติหน้าเว็บไซต์
 • เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่สามารถแยกการเดินทางได้ จะต้องเดินทางพร้อมกันเท่านั้น
 • กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
โปรโมชั่นหมดอายุภายใน:
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท ต่อท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 077-953013  อีเมล: booking@500rai.com  Line: @Resort500rai


ต้องการระบุวันเข้าพัก
กรุณาติดต่อฝ่ายสำรองห้องพัก
LINE ID : @Rsvn500rai

LINE Reservation

โปรโมชั่นอื่นๆที่น่าสนใจ

โปรโมชั่นทั้งหมด