แพ 500 ไร่ 1 คืน + 500 ไร่ เขาสก 1 คืน (พักผ่อน)

Chiewlarn Romance Package – แพ 500 ไร่ 1 คืน + 500 ไร่ เขาสก 1 คืน (พักผ่อน) ราคาเริ่มต้น  5,900 บาท/ท่าน

โดย:

อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าพัก ราคา
2 ท่าน / ห้อง 11,800 บาท
อัพเกรดเป็นห้อง Villa เพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน

ระยะเวลาทำการจอง:

 • วันนี้ - 23 เมษายน 2561

ระยะเวลาการเข้าพัก:

 • วันนี้ - 31 มีนาคม 2562

ราคาพิเศษนี้รวม:

 • ห้องพักแพ 500 ไร่ 1 คืน
 • ฟรี ห้องพัก 500 ไร่ เขาสก 1 คืน (แยกวันเดินทางได้)
 • อาหาร 6 มื้อ
 • Honeymoon Dinner Set
 • กิจกรรมระหว่างล่องเรือ
 • ประกันอุบัติเหตุ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เรือนำเที่ยว ไป-กลับ
 • ฟรี! บริการรถรับส่ง เมื่อจองผ่านLine @Resort500rai

กิจกรรมในแพ็คเกจ:

 • ชมวิวมุมสูงของเขื่อนรัชประภา
 • ล่องเรือชมทะเลสาบเชี่ยวหลาน
 • ถ่ายภาพเขาสามเกลอ
 • ล่องเรือดูนก ชมหมอกยามเช้า
 • กุ้ยหลินน้อย
 • ถ้ำปะการังหรือล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า

เงื่อนไข:

 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
 • เข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน/คืน
 • ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่สามารถแยกการเดินทางได้ จะต้องเดินทางพร้อมกันเท่านั้น
 • กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีเพิ่มผู้เดินทาง หลังจากช่วงโปรโมชั่น ชำระราคาปกติหน้าเว็บไซต์
 • ระบุวันเข้าพักหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 500 บาท/ท่าน/ครั้ง

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

โปรโมชั่นทั้งหมด