แพ 500 ไร่ 1 คืน เน้นพักผ่อน พักห้อง Deluxe

โปรโมชั่น งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่46 – “แพ 500 ไร่ 1 คืน เน้นพักผ่อน พักห้อง Deluxe” เข้าพัก วันนี้ – 31 มีนาคม 2562 ราคาเริ่มต้น 3,900 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าพัก / ห้อง ราคา / ต่อท่าน
2 ท่าน พักห้องDeluxe 5,900 บาท
3 ท่าน พักห้องDeluxe 4,900 บาท
4 ท่าน พักห้องDeluxe 3,900 บาท

ระยะเวลาทำการจอง:

 • วันนี้ - 4 มีนาคม 2561

ระยะเวลาการเข้าพัก:

 • วันนี้ - 31 มีนาคม 2562

ราคาพิเศษนี้รวม:

 • ห้องพักแพ 500 ไร่ 1 คืน
 • อาหาร 3 มื้อ
 • กิจกรรมนำเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุ , ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เรือนำเที่ยว ไป-กลับ

กิจกรรมในแพ็คเกจ:

 • ชมวิวมุมสูงของเขื่อนรัชประภา
 • ล่องเรือชมทะเลสาบเชี่ยวหลาน
 • ถ่ายภาพเขาสามเกลอ
 • ล่องเรือดูนก ชมหมอกยามเช้า
 • กุ้ยหลินน้อย

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไข:

 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
 • ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง
 • กรณีเพิ่มผู้เดินทาง หลังจากช่วงโปรโมชั่น ชำระราคาปกติหน้าเว็บไซต์
 • ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่สามารถแยกการเดินทางได้ จะต้องเดินทางพร้อมกันเท่านั้น
 • ระบุวันเข้าพักหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 500 บาท/ท่าน/ครั้ง
โปรโมชั่นหมดอายุภายใน:
ราคาเริ่มต้น 8,000 บาท 3,900 บาท ต่อท่าน

* กรณีจองแบบไม่ระบุวันเข้าพัก (Voucher) ลูกค้าสามารถติดต่อรีสอร์ทเพื่อระบุวันเข้าพักภายหลังได้
** กรณีจองแบบระบุวันเข้าพัก ลูกค้าสามารถทำรายการและยืนยันการจองกับระบบได้เองทันที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 077-953013  อีเมล: booking@500rai.com  Line: @Resort500rai